Gedicht Op Pinksterdag verenigd


Met vurige tongen spreekt Hij tot ons,

In talen van alle volkeren en landen,

Zijn boodschap van liefde en verlossing,

Die onze harten met vreugde doet branden.

Als een duif van vrede en hoop,

Daalt de Heilige Geest op ons neer,

Hij troost de harten die treuren,

En vervult ons met geloof en nieuwe leer.

Op Pinksterdag vieren we de Gave,

Van de Geest die ons samenbindt,

Als leden van de Kerk, één Lichaam,

In Christus, onze Verlosser en Vri(e)nd.

Laat ons dan samen bidden en zingen,

In harmonie en eenheid van geest,

Om de gaven van de Geest te ontvangen,

Die onze harten met goddelijke liefde geneest.

Heilige Geest, kom tot ons met uw vuur,

Vervul ons met uw gaven en kracht,

Leid ons op de weg van waarheid en recht,

En laat ons groeien in genade, dag en nacht.

Op de Pinksterdag verenigd,

Als katholieke parochie, één familie,

Laten we Gods liefde verspreiden,

En zijn boodschap van vrede verkondigen met harmonie.

Moge de Heilige Geest in ons blijven branden,

Onze harten verlichten met vurige gloed,

Opdat wij getuigen zijn van Gods barmhartigheid,

En altijd wandelen in de voetstappen van Christus, ons hoogste goed.

Pastoor Geudens

Auteur: Beheerder Website

Beheerder van meerdere websites