Gedicht Geloof in God

Foto door Belle Co op Pexels.com

Gedragen door de zonnestralen,

Geluksmomenten die nooit verdwalen,

Gedeeld in Vriendschap, eerlijk en puur,

Gezuiverd door de kracht van het vuur.

Gebonden aan de Liefde’s band,

Gedeeld door velen, hand in hand,

Gezuiverd door de stroming der tijd,

Gedreven door Hoop en Eeuwigheid.

Geëerd zijn we, in God zijn we groot,

Gebrandmerkt met Liefde door Zijn Bloed,

Gedragen door de liefde’s deken,

Geheven hoofd, nooit vergeten.

Geloof in God, wees vol vertrouwen,

Gedachten en dromen zullen bouwen,

Geef nooit op, blijf altijd strijden,

Geluk zal op uw pad verblijden.

Geniet van elke dag, groot of klein,

Gebundeld met Liefde, zacht als satijn,

Gezuiverd door de kracht van het leven,

Gedreven door de Hoop, alles te geven.

Gedurende ons leven, zij aan zij,

Gevuld met Liefde, eenheid en blij,

Geef nooit op, blijf altijd gaan,

Gedragen door de wind, de zon en de maan.

Pastoor Geudens

Auteur: Beheerder Website

Beheerder van meerdere websites