De racistische filosofie van Richard Kalergi voor de omvolking van Europa wordt door de diverse Europese leiders geheel volgens plan uitgevoerd

De reden dat honderdduizenden asielzoekers nog steeds zonder enige belemmering Europa binnenstromen heeft alles te maken met de uitvoering van het Kalergiplan door de diverse Europese leiders. Logisch dat de door de WEF-sekte gecontroleerde Tweede Kamer besloten heeft dat er geen asielstop gaat komen“Een asielstop betekent de grenzen sluiten en dat gaat niet. Dan moeten we uit de Europese Unie stappen”zei Rutte. Vreemde uitspraak want Hongarije doet dit wel en is nog steeds gewoon lid van de EU. Bovendien stond in het verkiezingsprogramma van de VVD: “Opschorting van het recht op het aanvragen van asiel in Nederland en sluiting van de Nederlandse grenzen voor migranten. Daarvoor kunnen het VN-vluchtelingenverdrag en de EU-regelgeving worden opgezegd of aangepast.”

Iedere dag opnieuw stromen ze ons land binnen. Lange rijen asielzoekers die allemaal op zoek zijn naar een permanente verblijfsvergunning. En dan is daar nog een explosief nieuwsbericht dat zich op dit moment via de messenger-diensten verbreidt. Hierin worden 3.7 miljoen in Turkije verblijvende Syrische vluchtelingen opgeroepen zich voor te bereiden op de reis naar Europa. De verwachting is dat deze de karavaan zich weldra in beweging zal zetten.

Uit een betoog van Tweede Kamerlid Tony van Dijck blijkt dat er onder het bewind van Rutte al 900.000 niet Westerse immigranten ons land zijn binnengekomen. Het prijskaartje wat daaraan hangt is volgens Van Dijk 200 miljard euro gedurende de Rutte periode. De jaarlijkse kosten bedragen inmiddels zo’n 20 miljard euro en in de grote steden blijkt meer dan de helft van de baby’s die worden geboren niet Westers. Alles piept en kraakt met betrekking tot de asielopvang maar de grenzen blijven vooralsnog gewoon wagenwijd openstaan. Voor de opvang van asielzoekers is nog eens een bedrag van 730 miljoen euro uitgetrokken terwijl honderdduizenden Nederlanders in financiële nood verkeren en er steeds meer bijkomen. In de eerste zes maanden van dit jaar kwamen 195.200 asielzoekers naar Nederland. De instroom is nu 70 procent hoger dan in 2021. De komende maanden moeten gemeenten 20.000 huizen beschikbaar stellen voor deze asielzoekers. Ondertussen wachten Nederlanders vaak acht tot 15 jaar voor ze kans maken op een sociale huurwoning en zit de woningmarkt totaal op slot.

Dat er geen asielstop komt heeft zoals gezegd alles te maken met de uitvoering van het racistische plan van Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972), het zogeheten Kalergiplan voor de omvolking van Europa. Af en toe verschijnen er artikelen waarin dit plan wordt toegelicht. De schrijvers worden echter in de mainstream-media en door zogenaamde factcheckers weggezet als rechts-populisten, aanhangers van complottheorien en verspreiders van fake-nieuws. Maar wat Coudenhove-Kalergi heeft verkondigd laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Niks complottheorieën want een deel van de Europese leiders voeren zijn plannen exact zo uit.

Richard Nicolas Coudenhove Kalergi

Kalergi wordt door de elite beschouwd als de grondlegger van Europa. Hij richtte in 1922 in Wenen de Pan-Europese beweging op. Zijn eerste doel was te komen tot een “Verenigde Staten van Europa”. Ook op andere continenten zouden zulke samenwerkingsverbanden moeten komen met als einddoel een wereld met slechts vijf samenwerkende staten, onder de vlag van een “Nieuwe Wereld Orde”. Hij beoogde de verdwijning van het recht op zelfbeschikking, de eliminatie van naties en de vervanging van de oorspronkelijke bevolking van Europa door middel van massa-immigratie.  

Hij schrijft in zijn boek Praktischer Idealismus (1925) dat een toekomstig Europa niet alleen meer bewoond zou moeten worden door de oorspronkelijke bewoners, maar door een mengras van Europese, Aziatische en Afrikaanse volkeren. Kalergi meende dat bij het mengen van rassen hun karaktereigenschappen zouden verzwakken en zo de nieuwe mens wegens zijn karakterzwakte gemakkelijker kunnen onderwerpen en tot slaaf maken dan iemand die deel uitmaakt van een volk dat zich een eenheid voelt. Er zit duidelijk een plan achter al die honderdduizenden asielzoekers die Europa nog steeds overspoelen. Europese leiders die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt met de uitvoering van het Kalergi-plan, kunnen daarvoor beloond worden met Coudenhove-Kalergi prijs.

>>> www.franklinterhorst.nl

Auteur: Beheerder Website

Beheerder van meerdere websites