“Met een hart dat spreekt”

“Met een hart dat spreekt”
Als kind leerden wij heel wat uit het hoofd:
de tafels van vermenigvuldiging bijvoorbeeld.
of woordenlijsten in een vreemde taal.
Als je iets uit het hoofd kent,
zeggen wij ook wel eens
dat je het van buiten kent.
Maar kennen wij het dan ook van binnen?
Geloofsvragen en levensvragen
roepen om een antwoord van binnen.
Het mag van binnenuit opborrelen,
het antwoord komt dan uit het hart.
Nu wij richting Pasen gaan,
is het goed om ons eens af te vragen
wat Pasen voor onszelf betekent.
Hebben wij antwoorden
die wij uit het hoofd hebben geleerd?
Of komt hier ons antwoord uit het hart?
Vastenaktie.nl (Nederland) – “Grenzeloos samenleven!”
Grenzeloos samenleven… in Sri Lanka
Het thema dit jaar is ‘Grenzeloos samen leven’. Dat laten we zien in campagneland Sri Lanka, waar religieuze en etnische scheidslijnen diepe kloven hebben gevormd in de samenleving. Singalezen en Tamils leefden apart van elkaar, met ieder hun eigen geloof, hun eigen taal en hun eigen cultuur. De Tamils voelden zich gediscrimineerd en buitengesloten. Uiteindelijk mondde dat uit in een opstand en een bloedige burgeroorlog, die pas in 2009 is beëindigd. De laatste Tamil Tijgers zijn toen door het regeringsleger verslagen. De oorlog ligt echter nog vers in het geheugen en er is nog steeds wederzijds onbegrip en wantrouwen, gevoed door het feit dat de mensen elkaars taal niet spreken en elkaars geloof en cultuur niet kennen.
  Vastenaktie helpt SETIK in Sri Lanka
De RKK zond dinsdagmiddag 17 februari een documentaire uit die Vastenaktie liet maken over het leven op de theeplantages. Achter de mooie zandstranden, de exotische tempels en de prachtige lotusbloemen van Sri Lanka gaat een schrijnende werkelijkheid schuil. De theeplukkers op de wereldberoemde theeplantages leiden een moeilijk, vaak uitzichtloos bestaan, dat grenst aan slavernij. Dit jaar staan zij centraal in de Vastenaktie-campagne.
Een special dus over de katholieke organisatie SETIK, die in Sri Lanka mensen helpt een menswaardig bestaan op te bouwen. In deze reportage wordt de kijker meegenomen naar het binnenland van Sri Lanka, waar bittere armoede heerst en waar de sporten van de jarenlange bloedige burgeroorlog tussen de Singalezen en de Tamils, die 26 jaar duurde, nog lang niet uitgewist zijn. Op de theeplantages wordt tegen beschamend lage lonen keihard gewerkt. De theeplukkers wonen in krotten. Moeders en vrouwen trekken naar het Midden-Oosten om er als huishoudster geld te verdienen. Medewerkers en vrijwilligers van SETIK proberen de nood te lenigen. Dit jaar steunt Vastenaktie SETIK.
Joh. 12,20-33 — “Niet om Mij was die stem, maar om u”
Onder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbidding waren ook enige Grieken. Deze nu klampten Filippus van Betsaïda in Galilea aan en vroegen hem: “Heer, wij zouden Jezus graag spreken.” Filippus ging het aan Andreas vertellen en tenslotte brachten Andreas en Filippus de boodschap aan Jezus over. Jezus echter antwoordde hun: “Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen; maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint, verliest het; maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwigen leven bewaren. Wil iemand Mij dienen dan moet hij Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet Ik zeggen? Vader, red Mij uit dit uur? Maar daarom juist ben Ik tot dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw Naam.” Toen kwam er een stem vanuit de hemel: “Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem wederom verheerlijken.” Het volk dat er bij stond te luisteren, zei dat het gedonderd had. Anderen zeiden: “Een engel heeft tot Hem gesproken.” Maar Jezus sprak: “Niet om Mij was die stem, maar om u. Nu heeft er een oordeel over de wereld plaats, nu zal de vorst dezer wereld worden buiten geworpen; en wanneer Ik van de aarde zal zijn omhoog geheven zal Ik allen tot Mij trekken.” Hiermee duidde Hij aan welke dood Hij zou sterven.
“De kracht om door te gaan”

Mensen in alle tijden hebben geleden en overal ter wereld hebben ze geworsteld met het zinloos lijden, ook nu nog in onze wereld anno 2015!
Lijden is onuitroeibaar en duikt steeds opnieuw op in allerlei vormen.
Vriendschappen en relaties lopen stuk, mensen verliezen hun werk, mensen rouwen omdat ze geconfronteerd worden met ziekte en sterven.
En toch moeten we de pijn, het verdriet, het gemis, de angst, de onmacht, de boosheid om het definitief verlies een plaats leren geven in ons leven.
Pasklare antwoorden en oplossingen op lijden en dood zijn er niet, maar toch moet elke mens voor zichzelf een weg vinden om te bereiken dat het leven dragelijk blijft.
Vooraleer we ons afvragen of de God ons hierbij kan helpen moeten we ons ervan bewust zijn dat 95 % van alle ellende en miserie, kommer en zorg in deze wereld door de mens zelf wordt veroorzaakt. Mensen doen elkaar het kwaad aan. Mensen gedragen zich onverantwoord tegenover de medemens. Door egoïsme, machtsdrang, afgunst, eerzucht en hebzucht spreken mensen niet meer met elkaar en verklaren elkaar de oorlog. Daardoor ontstaat veel hongersnood, armoede en ziekte en vallen er gekwetsten en doden.
En toch: De belofte dat het lam zal rusten naast de wolf en dat wapens zullen omgesmeed worden tot ploegscharen blijft een droom die ons is aangezegd in het eerste verbond. Het is een hoop die we blijven aanhouden omdat we geloven in wat Jezus, de lijdende dienaar van God, gezegd en gedaan heeft.
Vandaag in het evangelie hoorden we dat enkele Grieken Jezus wilden zien. Zij wilden iets meer te weten komen over hem.
Zonder omwegen en dralen zegt Jezus: De tijd is nu gekomen dat je Jezus in zijn lijden zult zien. Door in de aarde te vallen en te sterven, zoals een graankorrel in het veld zal ik veel vruchten dragen. Door Mijn leven te geven voor de medemens in deze wereld zal Ik Mijn leven niet verliezen maar zal Ik verheerlijkt worden door God, mijn Vader. Dit alles zeg Ik niet voor mezelf, maar voor jullie. Eens dat Ik omhoog geheven zal zijn aan het Kruis dan zal Ik jullie allen tot Mij trekken.

Aan dit geloof klampen wij ons vast, ook al zijn wij, zoals Jezus, in moeilijke situaties tot tranen ontroerd en angstig. Ook wij vragen in onze verlatenheid dat de kelk aan ons en onze vrienden mag voorbij gaan. Door ons geloof in de God vinden wij – spijts alles – de kracht om door te gaan met onze opdracht in het leven…

naar een preek van pater E. Costermans o.p.
“God, wees Gij onze zachte kracht…”
Zonder goede grond geen vruchten.
Zonder water geen leven.
Wees Gij vaste grond, God, zin van ons bestaan.
Wees Gij vruchtbare aarde, God, kracht van leven.
Wees Gij wassend water, God, vrede in ons hart.
Wees Gij onze zachte kracht.
Dan kunnen wij sterven om te leven.

Info en bron: http://www.preekvandeweek.be/


Advertenties

2 Responses to ““Met een hart dat spreekt””

  1. 5de zondag van de vasten (b) 2015 – Vastenactie.Heel juist beschreven, al zijn we al heel lang geen kind meer, het kinderlijk verlangen zou er moeten wezen als men innerlijk geloofd in Hem. Laten we ons vooral zuiveren tegen Pasen, Veel bidden, dat het geloof ons mag sterken.Met liefde delen. Want Hij zal herrijzen uit de dood. Amen. ja wij geloven.

Trackbacks

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: