BID VOOR VREDE IN SYRIE H. Mis 24 juli 2012 in Postel

VOOR DE VREDE IN SYRIE – RED HET SYRISCHE VOLK – RED DE CHRISTENEN 

 Ditmaal wil ik een initiatief nemen als christen en als katholiek priester en bijzonder beroep doen op alle christenen, zonder evenwel anderen uit te sluiten. Ik neem mijn toevlucht tot een christelijk en katholiek gebruik: van dinsdagmiddag 24 juli tot ’s avonds een doorlopende stille aanbidding in de abdijkerk. Iedereen op ieder ogenblik welkom. Ziehier de verdere uitleg. Verspreid dit onder vrienden en kennissen die hieraan willen meewerken. Men kan ook thuis mee bidden.

door Pater Daniël Maes

Dinsdag, 24 juli 2012, Feestdag van de hl. Charbel Maklouf, Abdijkerk van Postel, Abdijlaan 16, B-2400 MOL-POSTEL:

Hoogmis 11.30 uur met aansluitend:

Aanbidding met uitstelling van het Allerheiligste Sacrament.  Ieder uur wordt vanuit het Woord Gods een korte bezinning voorzien met voorbeden. Ieder die wil kan een brandend kaarsje aan de voet van het altaar plaatsen voor een eigen intentie.

Vespers 18.00 uur

Syrië dreigt nu, als zoveelste land, in een algehele chaos te worden gestort. Het land is reeds voor een deel ontwricht, verlamd en verwoest. In alle geledingen van de  bevolking zijn er al vele onschuldige slachtoffers gevallen. Steeds meer worden nu de christenen doelbewust getroffen. In heel het Midden-Oosten zijn de christenen vervolgd, verjaagd of vermoord, mede dank zij de onverschilligheid en het schuldig zwijgen van het christelijk westen”. Nu wordt de christenheid in het hart getroffen. Syrië is de bakermat van het christelijk geloof. In Damascus vond Paulus zijn ommekeer. Vanuit Antiochië werd het evangelie van Jezus aan de volkeren verkondigd. Daarom was de orthodoxe patriarch van Moskou, Cyrillus op een van de massamanifestaties in Damascus, tegen de buitenlandse inmenging, aanwezig en zei bij zijn bezoek aan de president: Ik ben hier uit solidariteit met Syrië want van hieruit hebben wij het evangelie van Jezus gekregen. Wanneer de christenen (en de bevolking) in Syrië getroffen worden is het alsof wortels worden afgesneden. En als de wortels dood zijn zal gans de boom sterven. In deze diepste nood keren we ons in een lofzang en een smeekbede tot God.

Heilige Vader, geprezen zijt Gij om het prachtige land van Syrië en zijn bevolking. Gij die de Schepper zijt van alle leven, laat uw Zon schijnen over het Syrische volk, dat tot heden voor gans de Arabische wereld een voorbeeld was van vrijheid, verdraagzaamheid en goedheid onder elkaar. Versterk de grootmoedigheid van dit volk, dat tot heden geweigerd heeft in een burgeroorlog elkaar te bestrijden, ondanks de toenemende aanvallen van buiten af. Bescherm dit volk met uw liefde en barmhartigheid. Help het om uw weg van vrede te gaan.

Heer Jezus, geprezen zijt Gij die de Heer zijt van tijd en eeuwigheid. Gij blijft ook de Heer van dit land, dat nu in oorlog verkeert. Gij zijt Mens geworden om ons leven te delen. Gij zijt gestorven op het kruis om al onze zonden en al het kwaad uit te wissen. Neem de zonden van verdeeldheid en haat weg. “Waarom tieren de volken en zinnen de naties op ijdele plannen? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer en zijn Gezalfde” (Hand. 4, 25-26). Bedwing de heersers van deze wereld. Buig iedere drang naar macht en overheersing om tot een verlangen naar verzoening en broederlijk samenleven in uw Naam. 

Heilige Geest, Gij zijt de echte bron van leven en liefde, Gij zijt het goddelijk vuur in deze wereld, in ieder mens en in onszelf. Stort uw liefde uit in ons hart en open onze ogen om uw Vrede in Syrië te helpen vestigen met alle mensen van goede wil. Leid de religieuze en burgerlijke overheid op de weg van verzoening. Verijdel de oorlogsplannen van de machthebbers van deze wereld. Aanvaard het offer van allen die reeds als slachtoffer in deze waanzinnige oorlog gevallen zijn. Bescherm uw volk en laat het als nieuw volk herboren worden opdat Uw Rijk kome.

Pater Daniël Maes, Deir Mar Yakub, Qâra, Syrië, verantwoordelijk voor de katholieke priesteropleiding aldaar en voor de mannelijke tak van dit klooster.

Met dank aan Gerda van Landeghem 

Advertenties

2 reacties to “BID VOOR VREDE IN SYRIE H. Mis 24 juli 2012 in Postel”

  1. Als de chemische aanval in Syrie bedrog was, wat was het dan wel? Waar kwamen die beelden vandaan?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: