Uitgelicht

Gedenkteken voor het ongeboren leven

Rachels Grotto – Harpa Dei
Send us the name of the child: grutaderaquel@gmail.com – Telegram +49 157 3261 8280

Wij zijn blij met de foto van de grafsteen, zoals die geplaatst is in de grot van Rachel, samen met de namen van meer dan tweeduizend kinderen die daar zo’n mooi gedenkteken gevonden hebben.

Sinds enkele maanden is de priester van onze communiteit begonnen met het opdragen van een maandelijkse H. Mis om de voorspraak te vragen van al deze onschuldige kinderen, evenals die van hun heilige Beschermengelen, met de bedoeling dat er een einde komt aan abortus in de wereld en voor de bekering en bevrijding van allen die betrokken zijn bij dit kwaad.

Ik zou van deze gelegenheid gebruik willen maken om u het goede nieuws te vertellen dat dit initiatief zich begint uit te breiden naar andere landen, zoals Argentinië, Mexico, Chili en Oostenrijk. Wat zou het mooi zijn als de hele mensheid zich bewust zou worden van de onvervangbare waarde van ieder mensenleven, die tot uitdrukking komt in de Grot van Rachel!

Maria! Zegt aan de wereld dat zij mijn Moeder meer moeten liefhebben.

Wij hebben een machtige voorspreekster in de hemel. Veel Kleine Zielen bidden regelmatig de litanie ter ere van Onze Lieve Vrouw. Nadat wij God in zijn heilige Drie-eenheid aangeroepen hebben, vragen wij de hulp van Maria. Wij noemen haar op de eerste plaats “heilig” en vuren vervolgens een aaneenschakeling van nog 49 eretitels op haar af. Zoals wij in de vijf tientjes van het Rozenhoedje Maria 50 maal groeten, zo smeken wij haar in de litanie ook 50 maal om voor ons te bidden. Wanneer je een litanie bidt, sta dan ook eens stil bij de beeldspraak die er gebruikt wordt en laat de kracht van de aanroeping tot je komen. Ontdek de werkelijkheid die verscholen zit achter het beeld. Maak het stil in je hart en wordt ontvankelijk, zoals Maria ontvankelijk was voor het woord van God. Ook zij begreep niet altijd wat God met haar voor had of waarom Hij bepaalde dingen liet gebeuren. Maar haar groot geloof en een rotsvast vertrouwen schonken haar de zekerheid dat God haar geest wel zou verlichten, als Zijn uur daartoe gekomen was.

Lucas verwoordt deze ingesteldheid van Maria in één prachtige zin. Jozef en Maria hebben de 12-jarige Jezus terug gevonden in de tempel en “Hij ging met hen mee naar Nazareth en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.” (Luc. 2,51).

Het kan heel goed zijn dat bepaalde aanroepingen uit de litanie je niet aanspreken of dat je ze zelfs niet begrijpt. Ik denk aan bv. ark van het verbond, toren van David, geestelijk vat. Dit zijn met een bijbelse betekenis beladen beelden en symbolen, die niet in enkele woorden uit te leggen zijn. Maar dat is niet erg. Het nadenken en mediteren over het grote mysterie dat God in Maria tot stand heeft gebracht, zal stilaan je geloofsleven verdiepen en verrijken. Af en toe eens iets niet onmiddellijk begrijpen prikkelt de geest, en doet ons op zoek gaan naar de diepere betekenis en achtergrond. Misschien moeten wij in de meimaand al eens vaker bidden: “Kom heilige Geest, verlicht mijn verstand en vervul het hart van uw gelovige met de kracht van uw liefde. Geef mij het gelovige inzicht in wat de hemelse Vader van mij verlangt.” Het loont de moeite om je aandacht ook eens te richten op de vele mariale titels die niet in de litanie vernoemd worden en waarmee onze hemelse Moeder zo gul geëerd en vereerd wordt. Je staat werkelijk versteld van de grote verscheidenheid die er wereldwijd bestaat. Hier volgen enkele bekende titels en namen ter illustratie: Moeder van God, Middelares van genade, Sterre der Zee, Toevlucht van de zondaars (Rue du Bac 1830), De wenende Lieve Vrouw (La Salette 1846), Onbevlekte Ontvangenis (Lourdes 1858), Moeder van de Hoop, (Pontmain 1871). Wanneer ik aan Maria in Pellevoisin (1876) een naam moet toekennen volgens de boodschap die zij meegeeft gaat mijn voorkeur uit naar: Moeder van goedheid en genade. O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans (Fatima 1917), Koningin van de Hemel (Beauraing 1932), Maagd der armen (Banneux 1933), De Vrouwe van alle volkeren (Amsterdam 1945-1959), moeder van smarten, Onze Lieve Vrouw van rust.

Overal ter wereld worden namen aan Maria gegeven. Iedere naam “is een eerbewijs en een teken van liefde. En Maria is dat waard.

Verborgen Agenda’s

Overgenomen van: https://kerkplaats.com/


1. De verborgen agenda achter het coronavirus

Klik hier voor de Video : Brandon Holthaus spreekt over de verborgen agenda achter het coronavirus. De wereld wordt voorbereid op het ontvangen van de microchip, zoals ons in het boek Openbaring wordt verteld. – Nederlands ondertiteld.

RFID-Chips!

2. 5G Apocalypse

5G-netwerken zijn 19 januari 2022 live gegaan! 5G wordt aan het publiek opgedrongen zonder menselijke proeven, op dezelfde manier waarop de COVID-vaxxine werd opgedrongen. Blijkbaar willen ze alleen degenen die bestand zijn tegen constante bombardementen door millimetergolfstraling en 5G-geactiveerde microcircuits ingebed in hun weefsels laten overleven na 2030.

5G-apocalyps – het verdelgingsgebeuren (Film van Sacha Stone) 
: Video nr. 10 bekijken – Nederlands ondertiteld

‘5G Apocalypse’ is een lange documentaire van Sacha Stone die de 5G-bedreiging voor de mensheid blootlegt, met experts op het gebied van wapenontwikkeling, biologen, moleculaire en cellulaire biologen, activisten en leiders die de gevaren van 5G-technologie aan het licht brengen.

Bron

3. ‘Massale Consensus’; taal en wetenschap(*) als wapen

(*) Wetenschap heeft een nieuwe betekenis gekregen: Video : Facebook.com/videos

4. “You are free to do as we tell you!”

Film ‘Stranger Things’: Het project van de CIA MK Ultra uitgelegd

BIJGEWERKT SEP 6, 2022

Stranger Things is een fictief werk, maar het bevat Project MKUltra, een geheime operatie uitgevoerd door de CIA vanaf de vroege jaren ’50.

Is Stranger Things gebaseerd op een waargebeurd verhaal? Hoewel sommigen misschien meteen denken dat de Silent Hill, Dungeons and Dragons en Stephen King-geïnspireerde Stranger Things puur fictie is, is de waarheid niet helemaal wat het lijkt. Hier is het waargebeurde verhaal achter Project MKUltra, een CIA-operatie die dient als subplot in Stranger Things. De sci-fi-serie, gemaakt door de Duffer Brothers, debuteerde voor het eerst in 2016. Nadat het zich ontpopte als een sleeper-hit, groeide het kijkerspubliek, waardoor het een van de populairste series van Netflix in de geschiedenis van de streamer werd. Het vierde seizoen werd zwaar vertraagd vanwege de COVID-pandemie, maar beide delen landden met daverend succes, waardoor Stranger Things wereld van geheime overheidswetenschappelijke projecten weer in de publieke belangstelling kwam.

Toen Stranger Things begon, speelde het verhaal zich af in 1983 en volgde het de verdwijning van een jonge jongen genaamd Will Byers. Centraal in de serie stond echter het verhaal en de krachtige vaardigheden van Eleven. Naarmate de tijd verstreek, werd meer over het verleden van Eleven blootgelegd, inclusief haar connectie met een lokaal laboratorium dat deelnam aan gevaarlijke experimenten. Hun acties zouden een bres slaan en het leven van de inwoners van de stad voor de komende jaren bedreigen. Latere seizoenen doken vervolgens verder in de geschiedenis van Eleven, waarbij seizoen 4 de geschiedenis van Hawkins Labs volledig opende, de mysterieuze organisatie die verantwoordelijk is voor het experimenteren met kinderen en het openen van het portaal naar stranger things beruchte Upside Down.

The Duffer Brothers hebben misschien een fictieve benadering gekozen met Stranger Things, maar er zijn bepaalde aspecten van de geschiedenis vermengd in het verhaal. Afgezien van de bovennatuurlijke elementen, is de Sovjet-Rusland-verhaallijn van Stranger Things een belangrijk element van de show naast de doofpotaffaires van de Amerikaanse overheid. De aanwezigheid van Project MKUltra is misschien wel het meest meeslepende historische element dat in de plot verweven is. Hoewel de operatie misschien bizar lijkt, heeft het zeer reële connecties met de CIA en enkele van de grootste geheimen van de regering. Maar is Stranger Things gebaseerd op een waargebeurd verhaal, of is het pure samenzwering? Hier is alles wat je moet weten over MK Ultra, het beruchte CIA mind control-project, en hoe het Stranger Things beïnvloedde.

Project MKUltra uitgelegd

Project MKUltra, of MK-Ultra, was in wezen een geheim mind control-programma uitgevoerd door de CIA. De geheime operatie begon in 1953 als een manier om technieken te ontwikkelen om vijanden tijdens de Koude Oorlog de overhand te geven. Door menselijke experimenten (niet anders dan Hawkins Labs, hoewel zonder de interdimensionale portalen), probeerde de CIA manieren te vinden om vijanden te verzwakken om informatie te forceren door middel van mind control-methoden. Veel aspecten van Project MK Ultra waren illegaal, waaronder het gebruik van onwetende proefpersonen uit de VS en Canada. De experimenten werden gedaan bij meer dan 80 instellingen in het hele land, waaronder universiteiten, ziekenhuizen en gevangenissen. Sommige bestanden van de operatie werden vernietigd door de CIA-directeur tijdens Watergate, maar belangrijke informatie werd in 2001 openbaar gemaakt.

Project MK Ultra was een voortzetting van experimenten die voor het eerst begonnen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Japanse instellingen en nazi-concentratiekampen. Volgens CIA-documenten richtte de operatie zich op chemische, biologische en radiologische methoden van mind control. Om de mentale toestanden en hersenfuncties van de proefpersonen te testen, werden ze blootgesteld aan hoge doses psychoactieve drugs zoals LSD. Veel deelnemers werden zelfs zonder hun medeweten gedoseerd en vervolgens ondervraagd om te zien of ze geheimen zouden onthullen. De proefpersonen gingen ook door sensorische deprivatie, hypnose, elektroshocks, misbruik en andere vormen van marteling. Wijdverspreide drugsexperimenten droegen speciale codenamen zoals Project Bluebird en Operation Midnight Climax.

Hoe MK Ultra past in Stranger Things

Project MK Ultra duurde tientallen jaren, waardoor de geheime operatie een belangrijk aandachtspunt kon zijn van Stranger Things en de bijbehorende romans en stripboeken van de show. Hawkins National Laboratory was een van de instellingen die deelnam aan het project onder leiding van Dr. Martin Brenner. Gebaseerd op flashbacks in de serie, bood Eleven’s moeder, Terry Ives, zich aan om deel te nemen aan Project MK Ultra. Tijdens het experiment werd Terry onderworpen aan psychedelische drugs en sensorische deprivatie, net als de echte leden van het programma. Ze was op dat moment onbewust zwanger, maar Dr. Brenner ontvoerde haar kind en de geboorte werd toegedekt.

Het kind, Jane, werd geboren met telepathische en telekinetische vermogens als gevolg van de blootstelling van haar moeder aan LSD. Jane werd omgedoopt tot “011” (Eleven) en werd lid van een nieuwe operatie, Project Indigo. Dr. Brenner nam de volledige controle over de kinderen geboren uit Project MKUltra-proefpersonen, zoals Stranger Things ‘Eleven, om hen te trainen met de speciale vaardigheden die ze tentoonspreidden. Deze andere proefpersonen werden ook blootgesteld aan een sensorische deprivatietank en andere vormen van misbruik. Op een gegeven moment keerde Jane terug naar het laboratorium om haar dochter op te halen, maar de vrouw werd elektroshocktherapie gegeven, waardoor ze in een catatonische toestand achterbleef.

Tijdens de opleiding van Eleven kwam ze in contact met de Demogorgon. Haar experimenten leidden uiteindelijk tot het openen van de Poort naar de Ondersteboven, waardoor de Demogorgon in de menselijke maat kwam. Net als de andere proefpersonen van Stranger Things wist Eleven te ontsnappen, maar de Upside Down en zijn bewoners hangen in Stranger Things boven de hele Hawkins-bevolking.

Wat is er gebeurd met MK Ultra

De echte MK Ultra rommelde niet met de Upside Down (dat is pure fictie, hopelijk), maar het einde is net zo fascinerend. Project MK Ultra duurde 20 jaar voordat het officieel tot een einde kwam in 1973 [of ondergronds verder ging, red.]. Aspecten van de operatie werden twee jaar later openbaar gemaakt, maar met zoveel documenten vernietigd, was het onmogelijk om de volledige reikwijdte van het project te leren kennen. Het bestaan van Project MK Ultra werd de focus van een hoorzitting in de Senaat in 1977 toen de CIA bijna 20.000 pagina’s documenten ontdekte die niet werden vernietigd. De documenten onthulden financiële informatie, maar er waren weinig details over het eigenlijke project.

Tijdens het hoogtepunt van Project MK Ultra werden duizenden mensen gebruikt om te experimenteren. Sommigen van hen stierven als gevolg hiervan, maar de CIA verdoezelde naar verluidt alle soorten connecties. Door het gebrek aan registratie- en vervolgonderzoek was het nooit bekend hoeveel mensen mogelijk zijn overleden na hun deelname (Granite Flats, een andere Netflix Original, onderzocht dit ook). Hoewel het project in de vroege jaren ’70 stopte, sommige onderzoekers dat de CIA hun mind control-inspanningen voortzette onder een nieuw programma. Er is zelfs enige overtuiging dat soortgelijke experimenten tot op de dag van vandaag doorgaan.

Het Montauk-project inspireerde ook Stranger Things

Bij het ontwikkelen van Stranger Things gebruikten de Duffer Brothers een handvol echte ‘complottheorieën’ en geheime overheidsexperimenten als inspiratie. Naast Project MK Ultra deed het duo veel onderzoek naar het Montauk Project, een complottheorie die suggereert dat bepaalde overheidsprojecten plaatsvonden in Montauk, New York. De projecten waren bedoeld om psychologische oorlogsvoeringsmethoden en onderzoek naar tijdreizen, teleportatie en mind control te ontwikkelen. Concreet waren de proefpersonen in het Montauk Project kinderen. Volgens de samenzwering ontvoerde de Amerikaanse regering periodiek kinderen in het Montauk-gebied om experimenten uit te voeren, en de manier waarop Montauk Stranger Things inspireerde, is duidelijk.

Toen het oorspronkelijke plan van Stranger Things vorm kreeg, was de werktitel Montauk. In plaats van het fictieve Hawkins, Indiana, zou de serie zich afspelen in Montauk met een focus op bovennatuurlijke elementen in 1980. De makers veranderden later hun setting, maar hielden het hoofdthema intact met hun zware opname van twijfelachtige wetenschappelijke experimenten.

Bron

Toename antisemitisme brengt Duitse Joodse leider ertoe te vertrekken naar Israël

Toename antisemitisme brengt Duitse Joodse leider ertoe te vertrekken naar Israël; spoort andere Joden aan te vertrekken nu het nog kan.

Volgens de Duitse Joodse leider Semen Gorelik heeft Duitsland met zijn anti-Joodse buitenlandse en binnenlandse beleid bewezen dat antisemitisme een onlosmakelijk onderdeel is van de staatspolitieke ideologie van dit land. Gorelik schreef: “Ik wil niet meer leven in een land waar ik me als Jood overal en altijd moet verschuilen. Ik wil niet leven in een land waar de helft van de bevolking onze Israëlische vlag als een provocatie ziet.”

Rabbi Abraham Cooper van het Simon Wiesenthal Center zegt Gorelik wel te begrijpen dat hij oproept Duitsland te verlaten. In het afgelopen jaar zijn daden tegen Joden met bijna 30 procent toegenomen aldus Cooper. “Je ziet opnieuw dat Joden in elkaar geslagen worden in de straten van Berlijn.” Cooper zegt dat veel Europeanen de Joodse natie Israël bestempelen als een plaats die verwant is aan nazi-Duitsland tijdens de Holocaust. “150 miljoen Europeanen geloven dat wat de nazi’s in de jaren ’30 en ’40 met de Joden deden, de Joden hier met de Palestijnen doen,” legde hij uit. “Het geloof dat Israëliërs de nieuwe nazi’s zijn is niets anders dan een monsterlijke leugen” aldus Cooper. Hij raadt iedereen aan die het Jodendom belijdt om Duitsland zo snel mogelijk te verlaten.

Volgens Cooper is de situatie ontstaan doordat ze voortdurend zijn gevoed, niet alleen door de Duitse media, maar door de hele Europese media. Het huidige antisemitisme is geen nieuw probleem. De mentaliteit van veel Europeanen tegenwoordig lijkt op die van grote delen van de bevolking in de middeleeuwen en in de jaren van nazi-Duitsland, die een vergelijkbaar irrationeel en van haat vervuld beeld van het Joodse volk hadden. Schoolboeken in diverse Europese landen maken zich schuldig aan Joden-en Israël haat. Leugens over Israëls geschiedenis worden ook in Nederland openlijk op scholen onderwezen.

Lees hier verder…

De hele wereld heeft zich tegen Israël vergaderd maar God gaat Zijn doel met Israël voor de volle 100 procent bereiken, nog Europa, nog enige andere macht zal in staat zijn dit te veranderen. Het feit dat de kinderen van Israël nog steeds bestaan is het bewijs van Gods aanwezigheid en bemoeienis met Zijn volk. Het is een wonder om te zien hoe God hen door de wereldgeschiedenis heeft geleidt en heeft teruggebracht naar de bergen van hun aloude thuisland en hun eeuwige stad Jeruzalem. Niemand wenst er rekening mee te houden dat de wedergeboorte van de Joodse soevereiniteit op de oude Bijbelse gronden een vervulling is van de Bijbelse profetieën en het begin is van de verlossing van de mensheid. Ondanks al meer dan tweeduizend jaar het doelwit te zijn geweest van wereldmachten die haar volledige uitroeiing nastreefden bestaat het nog steeds, is het oude thuisland weer opgebouwd en keren duizenden vanuit de wereld terug naar huis.

Is de wereld veiliger door de honderden Amerikaanse militaire bases, verspreid over heel de wereld?

Geplaatst op  

Hoeveel militaire bases en steunpunten er zijn zullen we nooit weten. De officiële zijn geen geheim; de andere lijken niet te bestaan. Of fungeren onder een andere naam, zoals onderzoekscentra, medische ondersteuning, laboratoria, democratiserings-, raadgevingsbureaus…

World Beyond War deed een verdienstelijke poging om de zichtbare 867 VSA-militaire basis in beeld te brengen. Het gaat om bases buiten het grondgebied van de VSA; deze binnen de VSA werden niet meegerekend.

U kan inzoomen en informatie oproepen. U kan filterfuncties gebruiken om meer te weten te komen over het resp. land, regeringstype, openingsdatum, personeelsbezetting enz.

Deze visuele gegevensbank werd door World Beyond War verzameld en ontwikkeld om journalisten, activisten, onderzoekers en gewone stervelingen te helpen het probleem van de overmatige oorlogsvoorbereiding te kunnen begrijpen, een oorlogsvoorbereiding die zonder omkijken naar internationale pesterijen, inmenging, dreigingen, escalatie en ellende voert. Door het VSA-imperium extra muros zichtbaar te maken, hoopt World Beyond War inzicht te scheppen.

Hoe ontstonden ze? Sommige door oorlogssituaties, door het zich toe-eigenen van grondgebied als oorlogsbuit. Door afspraken met regeringen die dankzij de VSA-aanwezigheid aan de macht kunnen blijven. Door afspraken met zgn. “rebellen”, die als stoottroepen moeten dienen om ongeliefde “regimes” te kunnen afzetten. Door de aanwezigheid van lucratieve bronnen. Of gewoon door ordinaire machtswellust. Dikwijls hebben deze buitenlandse bases geleid tot bloedvergieten, tot verdrijving van volkeren, vernietiging van infrastructuur, oogsten e.d. Voorbeelden: Afghanistan, Irak, Jemen, Somalië, Libië, Syrië, Oekraïne…

Naar schatting kosten de buitenlandse militaire bases per jaar ergens iets tussen de 100 en 250 miljard dollar. De heropvoeding van de wereld naar VSA-stramien mag ten slotte iets kosten.

Neem eens een kijkje: USA’s Military Empire: A Visual Database – World BEYOND War