23 juni 2017

Vatican doctrine chief: Amoris Laetitia cannot be interpreted in a way that refutes previous teachings of popes

Veritas Vincit: "The Truth Shall Prevail"

Cardinal Gerhard Ludwig Muller, Prefect of the Congregation for the Doctrine of Faith, said that Amoris Laetitia cannot be interpreted in a way that contradicts magisterial teachings of previous popes and councils.

In his December 1, 2016 interview with the domradio.de, the radio station of the Diocese of Cologne, Germany, the Vatican’s doctrine chief said:

The binding declarations of the popes, of the Councils of Trent and of the Second Vatican Council and of the Congregation for the Faith on the essential characteristics of marriage and on the precondition for a fruitful reception of the Sacraments in the state of justifying [i.e., sanctifying] grace may not be pushed aside by anyone under the pretext that marriage is, after all, merely an ideal which only can be reached by a very small number of people.

Regarding Communion for “remarried” divorced Catholics, Muller cites a 1994 letter by then…

View original post 458 woorden meer

22 juni 2017

Mennen: Opnieuw een brief van de vier kardinalen aan de paus – ook nu geen antwoord

Hieronder een samenvatting van Sandro Magister en de brief van de kardinalen.

Sandro Magister
20 juni 2017

Zeven maanden na de “dubia” heeft paus Franciscus in het midden van de afgelopen lente weer een brief van dezelfde vier kardinalen ontvangen die was ondertekend door Carlo Cafarra in naam van de andere drie: Walter Brandmüller, Raymond L. Burke en Joachim Meisner.

En ook op deze brief evenmin als tevoren op de “dubia” heeft hij geantwoord. De vier kardinalen vragen de paus om een audiëntie. Om met hem te spreken over de verdeeldheid die “Amoris Laetitia” heeft gebracht en over “de situatie van verwarring en ontreddering” die erop volgde in een groot deel van de Kerk. De brief was in de handen van Franciscus op 6 mei. Maar het zo lang uitblijven van een antwoord heeft de betekenis ervan vergroot. Zoals reeds gebeurde met de “dubia”, denken de vier kardinalen nu dat het goed is dat de brief ter overweging wordt gegeven aan heel het “volk van God”, van waaruit de vraag naar verheldering komt waaraan zij stem geven.

 

2012-2019: Werk voor de glorie en de eer van Jezus Christus

Pastoor Mennen: “De manier waarop paus Franciscus de Kerk bestuurt, wordt steeds grotesker. Conservatieve nieuwe congregaties met veel roepingen worden zonder duidelijke beschuldigingen aangepakt. Conservatieve bisschoppen worden afgezet en vervangen. Vreemde en soms dubieuze mensen worden aan de curie benoemd. In de pauselijke Academie voor het leven zijn alle leden vervangen. Er zitten nu leden in die vóór abortus zijn en voor euthanasie. De twee gezinssynodes waren er blijkbaar alleen om verwarring te stichten zodat de liberalen in de Kerk die zich van het permanente leergezag niet veel aantrekken, vrij spel hebben. De paus schept op veel terreinen van het geloof bewust onduidelijkheid. Hij weet dat hij de leer niet kan veranderen maar bij voldoende onduidelijkheid wel de praktijk. De paus vindt de “soepele” praktijk belangrijker dan de leer. (..) Als iemand bij hem klikt, dat een bepaalde curieoffcial iets negatiefs over hem gezegd heeft in een persoonlijk…

View original post 1.551 woorden meer

20 juni 2017

„Unser Gewissen drängt uns“ – Der zweite Brief der vier Kardinäle zu Amoris laetitia – 20 juni ’17

2012-2019: Werk voor de glorie en de eer van Jezus Christus

Die vier Kardinäle der Dubia (Zweifel) zum umstrittenen nachsynodalen Schreiben Amoris laetitia, haben Papst Franziskus einen zweiten Brief geschrieben. Darin ersuchen sie ihn um eine Audienz. Doch auch diese verweigert ihnen der
Die vier Kardinäle der Dubia (Zweifel) zum umstrittenen nachsynodalen Schreiben Amoris laetitia, haben Papst Franziskus einen zweiten Brief geschrieben. Darin ersuchen sie ihn um eine Audienz. Doch auch diese verweigert ihnen der “barmherzige” Franziskus. Die Sorgen und Bedenken zu seinem Kurs will er nicht hören.

„Unser Gewissen drängt uns …“ – Der zweite Brief der vier Kardinäle zu Amoris laetitia

(Rom) Am 25. April schrieben die vier Kardinäle Walter Brandmüller, Raymond Burke, Carlo Caffarra und Joachim Meisner Papst Franziskus einen zweiten Brief. Nachdem sie auch auf diesen keine Antwort erhielten, haben sie ihn heute veröffentlicht. Die Bekanntgabe erfolgte erneut durch den bekannten Vatikanisten Sandor Magister (siehe den Bericht Papst verweigert Kardinälen Audienz. Er will ihre „Dubia“ nicht hören – Ein zweiter Brief).

Geschrieben wurde der neue Brief von Kardinal Carlo Caffarra, bis vor kurzem Erzbischof von Bologna und Direktor des Päpstlichen Instituts Johannes Paul II. für Studien zu Ehe…

View original post 777 woorden meer

20 juni 2017

Mennen: ‘De kathedraal weer op kleur’

“Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”, zegt het spreekwoord. Daarom zijn we blij dat Mgr. de Korte alsnog de oecumenische gebedsviering op 24 juni in de St.-Janskathedraal heeft afgeblazen. We zijn dankbaar voor zijn moed.
Minder dankbaar ben ik voor het feit, dat hij de zwartepiet hiervoor als het ware neerlegt bij de verontruste gelovigen en priesters. Het is dus niet zo, dat de bisschop zegt: een dergelijke viering hoort niet thuis in een katholieke kerk. Hij zegt alleen dat het doorgaan van de viering veel emoties oproept bij een deel van de gelovigen en de priesters. Het gaat niet door omdat de bisschop de verdeeldheid niet verder aan wil wakkeren.
Wat je had kunnen verwachten, gebeurt nu. Abt Dennis Hendrickx van de abdij van Berne in Heeswijk heeft zich tot spreekbuis gemaakt van die andere groep die nu teleurgesteld is omdat de viering niet doorgaat. Hij schrijft:
Uw besluit voor toestemming tot en medewerking aan de oecumenische gebedsdienst op 24 juni a.s. heeft – zo schrijft u – religieuze gevoelens van tal van katholieken geraakt. Dat zal zeker het geval zijn en dat valt natuurlijk te betreuren omdat dat geen doel op zich was en mag zijn. Maar met de intrekking voelen vele anderen zich nu nadrukkelijk in de kou gezet. Het is maar de vraag welke eenheid er nu geweld aangedaan is en wordt.
Inderdaad, de abt heeft gelijk als hij zegt dat de “lieve vrede” of de eenheid binnen de kerk hier geen echt argument kan zijn. Je trapt immers altijd mensen op hun hart. Dat laat zich in de kerk van vandaag bij iedere belangrijkere bestuurlijke beslissing nauwelijks vermijden.
De vraag kan en mag alleen zijn: is een beslissing juist op grond van de uitgangspunten van de katholieke Kerk. De bisschop heeft in zijn Pinksterbrief de leer van de Kerk rond (homo)seksualiteit duidelijk beschreven. Dat was een goede stap, zeker als je bedenkt dat de “andere kant” bij monde van abt Hendricks het ook een fijne brief vond: die ons een warm gevoel heeft gegeven van betrokkenheid en pastorale nabijheid.
Als je werkelijk de moraal van de Kerk onderschrijft, dan is het heel wel mogelijk en zelfs goed dat je een gesprek aangaat met groepen uit de LGBT wereld, zeker met personen die bij de katholieke Kerk willen horen maar het is wel onmogelijk om iets kerkelijk te vieren wat in zijn gedragingen, zoals door die groep gepropageerd, zondig is en daar een zegen over te geven. We hebben geen kerken om de zonde te vieren. Je kunt niet enerzijds met de mond de leer van de Kerk onderschrijven en die anderzijds door praktische toegeeflijkheid weer onderuit halen.
Er zou niets op tegen zijn als katholieke homoseksuelen in de kerk bij elkaar zouden komen om Gods kracht en bijstand af te smeken om kuis te kunnen leven. Maar dat lijkt niet bepaald de bedoeling en daarmee staat alles in complete tegenstelling met de Pinksterbrief van de bisschop.
We hebben vernomen dat plebaan van Rossem toch zijn medewerking zal verlenen in de protestantse kerk. Dat is om reden van het boven geschilderde ongepast en onbegrijpelijk. We zullen uit de verslagen wel kunnen opmaken met hoeveel eerbied er over de standpunten van de katholieke Kerk is gesproken. Ik ben bang dat het niet veel meer zal zijn dan bij een dergelijke oecumenische viering in Eindhoven enkele jaren geleden die u hier kunt bekijken en waarbij u hier mijn commentaar nog kunt nalezen.
19 juni 2017
17 juni 2017

Paus heeft commissie aangesteld om Humanae Vitae te “herinterpreteren” in het “licht van Amoris Laetitia”

Vorige maand waren er reeds geruchten, maar nu werden die geruchten bevestigd: paus Franciscus heeft effectief een commissie aangesteld om Humanae Vitae te “herinterpreteren” in het “licht” van het document “Amoris Laetitia.”

Roberto de Mattei schrijft: “Het zal aan Mgr. Gilfredo Marengo zijn, professor aan het Johannes Paulus II-instituut, coördinator van de commissie, benoemd door paus Franciscus om de encycliek Humanae Vitae door Paulus VI te “herinterpreteren”, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de uitgave ervan, die volgend jaar valt. De initiële geruchten van het bestaan van deze commissie, die nog geheim is, en bericht door de Vaticaanse verslaggever Marco Tosatti, waren van een betrouwbare bron.” De Mattei bevestigt nu zelf het bestaan van deze commissie…  Lees hier verder:  Commissie om Humanae Vitae te “herinterpreteren” in het “licht van Amoris Laetitia”

 

12 juni 2017

Facebook toch niet zo spontaan ontstaan ? ✅

Renés Wereld

Dat de vrijmetselarij grote invloed hebben op de samenleving is onderhand de meeste wel duidelijk.  Symboliek is één van de belangrijkste manieren van communiceren voor deze club

Dat het logo van Facebook niet zomaar uit de lucht kwam vallen blijkt wel uit de onderstaande foto

Maar zoals ik in een eerder artikel ook al aangaf is ook google een idee van de vrijmetselarij

Gerelateerde afbeelding

Duidelijk is hier het Gmail logo te herkennen.

De wereld is wat dat betreft toch wel heel overzichtelijk,  de vrijmetselarij bedenkt gewoon alles !!

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

View original post

%d bloggers liken dit: